ПРОДАЈА И ПОРУЧИВАЊЕ РАКИЈЕ


Шљива, чокањ 0.04 лит

 • Паковање 4 ком (4/1)900дин
 • Паковање 8 ком (8/1)1700дин

Вишња, чокањ 0.04 лит

 • Паковање 4 ком (4/1)900дин
 • Паковање 8 ком (8/1)1700дин

Крушка, чокањ 0.04 лит

 • Паковање 4 ком (4/1)900дин
 • Паковање 8 ком (8/1)1700дин

Дуња, чокањ 0.04 лит

 • Паковање 4 ком (4/1)900дин
 • Паковање 8 ком (8/1)1700дин

Медова, чокањ 0.04 лит

 • Паковање 4 ком (4/1)900дин
 • Паковање 8 ком (8/1)1700дин

Шљива, боца 0.7 лит

 • Паковање 1 ком (1/1)2170дин

Вишња, боца 0.7 лит

 • Паковање 1 ком (1/1)3900дин

Крушка, боца 0.7 лит

 • Паковање 1 ком (1/1)2640дин

Дуња, боца 0.7 лит

 • Паковање 1 ком (1/1)3120дин

Медова, боца 0.7 лит

 • Паковање 1 ком (1/1)2170дин