ПРОДАЈА И ПОРУЧИВАЊЕ РАКИЈЕ


Шљива, чокањ 0.04 лит

 • Паковање 4 ком (4/1)1020дин
 • Паковање 8 ком (8/1)1890дин

Вишња, чокањ 0.04 лит

 • Паковање 4 ком (4/1)1020дин
 • Паковање 8 ком (8/1)1890дин

Крушка, чокањ 0.04 лит

 • Паковање 4 ком (4/1)1020дин
 • Паковање 8 ком (8/1)1890дин

Дуња, чокањ 0.04 лит

 • Паковање 4 ком (4/1)1020дин
 • Паковање 8 ком (8/1)1890дин

Медова, чокањ 0.04 лит

 • Паковање 4 ком (4/1)1020дин
 • Паковање 8 ком (8/1)1890дин

Шљива, боца 0.7 лит

 • Паковање 1 ком (1/1)
  - 2530дин

Вишња, боца 0.7 лит

 • Паковање 1 ком (1/1)
  - 4230дин

Крушка, боца 0.7 лит

 • Паковање 1 ком (1/1)
  - 2970дин

Дуња, боца 0.7 лит

 • Паковање 1 ком (1/1)
  - 3450дин

Медова, боца 0.7 лит

 • Паковање 1 ком (1/1)
  - 2530дин